Юрик Іван Іванович

Юрик Іван Іванович

Завідувач кафедри, професор, кандидат фізико-математичних наук

Народився 05.10.1947, в с. Вучкове, Міжгірського р-ну Закарпатської обл. В 1970 закінчив математичний ф-т Ужгородського державного університету; у 1976 — захист кандидатської дисертації на тему "Редукція зображень узагальнених груп Пуанкаре" в Інституті математики АН УРСР; працював в Інституті теоретичної фізики АН УРСР, Інституті математики АН УРСР, Інституті геофізики АН УРСР : молодший. наук. співробітник, старший. наук. співробітник, завідувач лабораторії; з 1987 по теперішний час працює в НУХТ на посадах: асистент, доцент, професор кафедри вищої математики.

Відмінник освіти України", член Українського та Американського математичних товариств, автор першого і дотепер найкращого підручника з вищої математики для технічних вишів українською мовою "Вища математика", який вже витримав кілька перевидань загальним тиражем понад 100 т. (1993, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 (у співавторстві з проф. Дубовиком В.А.), автор понад 200 наукових праць і навчальних посібників з проблематики теоретико-групових методів у математичній фізиці, основні праці: "Reduction and some exact solutions of the multidimensional Liouoille equation" (1997), "Класифікація максимальних підалгебр рангу n конформної алгебри АС(1,n)" (1998), "On a new method for costructing the exact solutions of the nonlinear differential equetions of mathematical physics" (1998), "On exact solutions of an gas dynamics eguations" (1998), "Побудова розв’язків рівняння Бусінеска" (1998), "Новий метод побудови розв’язків нелінійних хвильових рівнянь" (1999), "Про точні розв’язки рівняння u + lambda uu0 = 0" (1999), "Нелінійне рівняння Даламбера в псевдоевклідовому просторі R2,n і його розв’язки" (2000), "Про неліївські розв’язки нелінійного рівняння реакції-дифузії" (2004), "Рівняння дифузії і його розв’язки" (2005), "Про лієвські розв’язки нелінійного рівняння дифузії, які не виражаються через елементарні функції" (2006), "Про точні розв’язки нелінійного хвильового рівняння" (2007), "Узагальнена процедура відокремлення змінних і редукція нелінійних хвильових рівнянь" (2009), "Узагальнене відокремлення змінних і точні розв’язки нелінійних рівнянь" (2010), "Separation of variables for nonlinear equations of hyperbolic and korteweg-de vries type" (2011), "On hidden sumetries and solutions of the nonlinear d’Alamber egation" (2013), "Generalized separation of variablesfor посібники, підручники: "Вища математика" (співавт. В.А. Дубовик, 1993, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013), "Вища математика: збірник задач" (співавт., 1999, 2001, 2003, 2005, 2011), "Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення" (співавт., 2007, 2009, 2013), "Аналітичні функції. Операційне числення. Різницеві рівняння" (співавт., 2007), "Вища математика" (у 3 ч., співавт. , 2008);

Хобі: шашки, настільний теніс, походи в гори.