Богатирчук Анатолій Степанович

 

Богатирчук Анатолій Степанович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

 

Закінчив Бердичівський машинобудівельний технікум за спеціальністю “Хімічне та нафтове машинобудування”. Працював на машинобудівельних заводах “Прогресс” в м. Бердичів в котельно-збірному цеху слюсарем-скадальником та на заводі “Іжтяжбуммаш” в м. Іжевськ Удмуртської АРСР слюсарем-ремонтником. Служив в Армії в м.Ленінськ (Байконур) на теплоелектростанції в котельному цеху на посаді старшого машиніста газо-мазутних парових котлів.

Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Механіка”. Під керівництвом  професорів Д.В. Гриліцького та О.П.Піддубняка займався задачами механіки деформованого твердого тіла ( тема: “Кручення кругових стержнів, спаяних з двома півпросторами”). За роки навчання працював в студентських будівельних загонах (крановщиком та за іншими будівельними спеціальностями) в Кустанайській (Казахстан), Тюменській та Читинській областях, в Приморському краї та в Якутській автономній республіці (Росія).

Після закінчення університету 4 роки працював в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування (теперішня назва: Хмельницький національний університет) асистентом кафедри вищої математики. В цей час, під керівництвом професора Львівського університету В.Е. Лянце, учня всесвітньо відомого засновника функціонального аналізу Стефана Банана, займався розв’язуванням задач в Гільбертових  просторах.

Потім 12 років працював в Інституті механіки АН України ім. С.П. Тимошенка. Під керівництвом академіка О.М. Гузя та професора К.І. Шнеренко займався розв’язуванням задач теорії оболонок. Зокрема, проводились дослідження напружено-деформованого стану в композитних оболонках різноманітної форми з отворами, які застосовують в літакобудуванні, космічній та в інших галузях народного господарства (в цей час Інститут механіки співпрацював з КБ “Південне”). Отримані в процесі розв’язку поставлених задач системи диференціальних рівнянь за допомогою методу скінчених елементів зводились до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Цей процес був автоматизований та виконувався на алгоритмічній мові Фортран. В цьому ж академічному закладі в 1990 році відбувся захист кандидатської дисертації.

З 1994 року Богатирчук А.С. працює на кафедрі вищої математики НУХТ асистентом, а з 2000 року - доцентом. В університеті читає лекції з таких математичних дисциплін як “Теорія множин”, “Графи”, “Математична логіка”, “Скінченні автомати”, “Формальні граматики”, які необхідні у викладанні математичної дисципліни “Дискретна математика”. Також оволодів такими математичними пакетами як “Mathcad” та “Maple, алгоритмічною мовою С++, які необхідні для подальших наукових досліджень.