Зінченко Тетяна Володимирівна

 

Зінченко Тетяна Володимирівна

Доцент, кандидат технічних наук

 

Народилася 1955 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, де здобула повноцінну середню освіту: закінчила середню школу із золотою медаллю, музичну школу з відзнакою, вивчала автосправу та отримала професійні водійські права, займалась в спортивній школі. У 1977 році закінчила механіко-математичний  факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю математика. За державним направленням з 1977 року до 1995 року працювала в науково-дослідному інституті науково-виробничого об'єднання «Квант» на наукових посадах, в тому числі старшого наукового співробітника відділу програмного забезпечення та провідного наукового співробітника комплексного відділу. Основним напрямком наукової та науково-практичної роботи було математичне забезпечення проблем радіолокації, а саме розробка алгоритмів функціонування складних автоматизованих систем цифрової обробки радіолокаційної інформації, в тому числі алгоритмів їх програмного забезпечення. Результати наукової роботи доповідались на наукових конференціях військово-промислового комплексу у м. Києві, Ленінграді, Москві, друкувались в наукових журналах «Вопросы судостроения», «Вопросы кораблестроения», «Известия вузов. Радиоэлектроника» (11 статей).

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Разработка и исследование алгоритмов моноимпульсной амплитудной пеленгации радиолокационных целей в  корабельных многофункциональных РЛС с ФАР в условиях активних шумовых помех» (диплом ТН № 119130 від 19.04.89) по спеціальності 05.12.04 «Радиолокация и радионавигация».

З кінця 1995 року працювала на кафедрі вищої математики НУХТ на посадах старшого лаборанта (5 років), асистента. В 2002р. отримала вчене звання доцента кафедри вищої математики. З 2006 року працює на економічних факультетах, викладає дисципліни «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математичне програмування», «Дослідження операцій». Впродовж кількох останніх років  є відповідальною за наукову роботу на кафедрі. Основним напрямком наукової роботи є методи розв’язування задач лінійного та нелінійного програмування, застосування математичного моделювання для розв’язування та дослідження задач багатокритеріальної оптимізації в області харчових технологій. Результати наукової співпраці з науковцями-технологами регулярно доповідаються на міжнародних та зарубіжних наукових конференціях, друкуються у фахових наукових журналах, зафіксовані у кількох патентах та деклараційних патентах України.

Зінченко Т.В. активно залучає студентів до наукової роботи, результати якої доповідаються на студентських наукових конференціях та друкуються в наукових журналах НУХТ.