Листопад Володимир Васильович

 

K:\фото1.jpg

Листопад Володимир Васильович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

 

Народився 14 жовтня 1964 року в с. Біївці Богуславського району, Київської області. У 1989 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту ім. О.М.Горького за спеціальністю «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки». З 1989 по 1992 рр. навчався на денній формі в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз». В 1994 році захистив дисертацію на здобуття звання кандидата фізико-математичних наук на тему « Оцінки монотонних і комонотонних наближень дифереційовних функцій» в Інституті Математики Академії наук України.

З 1992 по 1995рр. працював викладачем та старшим викладачем кафедри Вищої математики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова . З 1995 по 2013 рр. старшим викладачем та доцентом ( 3 2001 р.) кафедри інформаційних технологій та математичних методів Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. З вересня 2013р. доцент кафедри Вищої математики Національного Університету Харчових технологій. За весь період навчання та роботи опубліковано 45 робіт, з них 15 наукових( 2 в зарубіжних виданнях), 15 навчально-методичних, 5 - з грифом Міністерства Освіти і науки України.