Радзієвська Олена Іванівна

 

Радзієвська Олена Іванівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

 

Народилася 30 квітня 1958 року в м. Рига. У 1980 році закінчила Київський Державний університет ім. Т.Г. Шевченка і отримала диплом за спеціальністю “Математик. Викладач”.

Педагогічну діяльність почала у 1980 році у школі. З 1981 р. по 1984 працювала у науково-дослідній лабораторії у КПІ. З листопада 1984 по грудень 1987 навчалась в аспірантурі інституту математики НАН у відділі теорії функцій.

З першого грудня 1987 працює в НУХТ (тоді КТІХП) на кафедрі вищої математики. У лютому 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Обратные теоремы и теоремы вложения для классов функций ” (науковий керівник доктор фіз.-мат. наук, професор О.І. Степанець).

У 1995 році отримала наукове звання доцента. Читає математичні курси з “Вищої математики”, “Теорія ймовірності і математична статистика”, “Математичне програмування”, “Дослідження опе6рацій”, також читала курс “Дискретної математики” для економічних спеціальностей. Є співавтором навчального посібника “Математична статистика” Київ 2005, вид. “Четверта хвиля”.

Наукова робота пов’язана з різними питаннями теорії функції.

Основні наукові праці:

1.               On the rate of equisummability of exponential Fourier series and the Fourier integral. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 368 (1999), no. 4, 449-452.

2.               О скорости сходимости суммы квадратов S- чисел интегрального оператора Гильберта – Шмидта. // Нелінійні коливання, т.2, №3 1999 р., с.3840-390.

3.               Для голоморфной в области функции остаточный член в формуле Тейлора допускает запись в форме Лагранжа. // Сибирский математ. Журнал. т. 44 №2003, с.402-414.

4.               Оценка К- функционала высшего порядка через К- функционал меньшого порядка. // Укр .мат. журн., 2003 р., №2, с.1530-1540.

5.               Локальная теорема о среднем для раздельных разностей голоморфных функций. // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. Теорія операторів, диф. Р-ня і теорія ф-й. Збірник статей, присвячений пам’яті професора Г,В, Радзієвського. Київ 2009 р., т. 6, №1, с.82-95.