Сафонов Володимир Михайлович


Сафонов Володимир Михайлович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Народився 15 листопада 1959 р. в м. Лутугине Луганської області. У 1981 році закінчив фізико-математичний факультет Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка, у 1984 р. аспірантуру Інституту математики АН УРСР. Під керівництвом член-коресподента НАН України Ю.Ю. Трохимчука підготував і захистив у 1986 р. в Інституті математики кандидатську дисертацію «Усувні особливості внутрішніх відображень і аналітичних функцій». Наукове звання доцента отримав в 1994 р.

З лютого 1985 р. за направленням Мінвузу УРСР почав працювати асистентом кафедри вищої математики КТІХП, на якій і працює безперервно по цей час доцентом.

Наукові дослідження пов’язані з вивченням диференційних властивостей відображень. Науково-методична робота спрямована на удосконалення навчального процесу студентів, його забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою.

Автор та співавтор 86-ти наукових і науково-методичних праць, в тому числі 2-х навчальних посібників рекомендованих МОНУ та 2-х підручників «Математичне програмування», «Теорія ймовірностей і математична статистика» в 2-х частинах, а також 2-х конспектів лекцій і 26-ти методичних рекомендацій з різних розділів математики для студентів денної та заочної форми навчання; учасник Всеукраїнських і Міжнародних конференцій, Літніх математичних шкіл в Кацівелі (Крим). Нагороджений Почесними грамотами НУХТ.