Гузенко Світлана Володимирівна

 

Гузенко Світлана Володимирівна

Асистент

 У 1999 році закінчила механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і отримала вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію математика, викладача.

Основні етапи педагогічної діяльності:

2002 – 2003 р.р. – викладач кафедри фундаментальних дисциплін Державної академії житлово-комунального господарства;

з 2003 року – асистент кафедри вищої математики Національного університету харчових технологій.

За час роботи на кафедрі виконувала всі види навчально-методичної роботи. Читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія ймовірностей та випадкові процеси», «Математичне програмування», «Основи дискретної математики».

Має статті у фахових виданнях, тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях, є співавтором  конспектів лекцій та методичних вказівок.

Основні статті у фахових виданнях:

1. Легеза В.П.. Гузенко С.В. Оцінка рівня динамічних навантажень на елементи транспортної віброзахисної системи з маятниковими амортизаторами. – Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ», №2, 2005.

2. Легеза В.П.. Гузенко С.В. Математична модель динамічної поведінки віброзахисної системи з маятниковим гасником типу «гантеля». – Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ», №3, 2005.

3. Легеза В.П.. Гузенко С.В. Визначення амплітудно-частотної характеристики віброзахисної системи з маятниковим гасником типу «гантеля».  – Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ», №4, 2005