ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 

                             ПІДРУЧНИКИ

 

1. Легеза В.П., Мартиненко М.А.,Іванова Ю.І. Вища математика: підручник   для студ. вищих навч. закладів : у 2 ч. Ч.1. / Легеза В.П., Мартиненко М.А., Іванова Ю.І. – К.: Четверта хвиля, 2012.–368 с. ISBN 978-966-529-278-4

 

2. Легеза В.П. Вища математика. У 2 ч. Ч.2.: підручник   для студ. вищ.  навч. закладів / В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова. – К.:Четверта хвиля, 2014.–368 с. ISBN 966-8407-70-9

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Мартиненко М.А. (Теор. поля, мат. фізика), Юрик І.І. (Функ.комп.змін., операц.числ.) Вища математика. Спеціальні розділи: Навч.посіб. – К.:Ін-т. математики НАНУ, 2015. – 539с.

 

2. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.:Ігнатекс- Україна, 2013. – 648 с: іл.-(Вища школа).-Бібліогр.: с.632-633. ISBN 978-966-97049-3-1

 

3. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак.

 / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: Ігнатекс- Україна., 2011. – 648 с: іл.-(Вища школа).-Бібліогр.: с.632-633. ISBN 978-966-97049-3-1

 

4. Легеза В.П. Вища математика : нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

/ В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 664 с.

ISBN 978-966-529-256-2

\

 5. Вища та прикладна математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак. / С.І.Резніков, О.П.Зінькевич, В.М. Сафонов та ін. – К.:НУХТ, 2016. – 343с.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ

 

     1. Електронний посібник: Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 648 с. http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/dubovik-v-p-yurik-i-i-vishha-matematika-na

 

     

 

 

 

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

1. Вища математика: Збірник задач : навч. посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик, І.П.Вовкодав та ін.: За ред. В.П.Дубовика, І.І.Юрика. -  К.: Ігнатекс- Україна., 2011. – 480с.:іл. – (Вища освіта).

ISBN 978-966-97179-1-7

 

 

ЕЛЕКТРОННІИЙ ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

1. Електронний посібник: Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Збірник задач. Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005.- http://www.zcollage.com.ua/index.php/elektronni-pidruchnyky/viewdownload/65/48

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

     1. Вища математика. Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701»Харчові технологія та інженерія»,6.051401 «Біотехнологія»,6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,6.040101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання- К.:НУХТ,2010 (7650).

 

     2. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кілької змінних.Конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навчання- К.:НУХТ,2011.(7939)

 

 

ЕЛЕКТРОННІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1.       Мулява О.М. Вища математика. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051401 «Біотехнологія»,  6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та зоач. форми навч./ О.М.Мулява – К. : НУХТ, 2015.-266 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.06 – 25.02.2015. Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=145

 

2.       Медведєв М.Г., Мулява О.М. Вища та прикладна математика. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" ден. та зоач. форми навч./ М.Г. Медведєв, О.М.Мулява – К. : НУХТ, 2016.-170 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.14 – 05.04.2016.

 

3.        Ніколаєва О.А. Вища та прикладна математика. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Товарознавство і торговельне підпр." ден. та зоач. форми навч./ О.А. Ніколаєва – К. : НУХТ, 2016.-216 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.14 – 05.04.2016.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

1. Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних та модульних контрольних робіт для студентів напрямів 6.140103 «Туризм», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання/ уклад. О.П.Зінькевич, С.І.Резніков, В.М.Сафонов - К.:НУХТ,2015.-188с.(8425)

 

ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

                                               

 1. Вища математика.  Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.051701 « Харчові технології та інженерія» (професійного спрямування «Технології харчування») денної форми навчання. /Укл.:О.П.Зінькевич, В.М.Сафонов, О.В.Островська, С.І.Резніков, К.М.Сологуб, В.П.Шоха, Г.А.Циганкова – К.: НУХТ, 2013. – 69 с. Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 52.02-13.05.2013.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

      1. Вища математика .Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання- К.:НУХТ,2003.(5401)

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кілької змінних. Конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навчання- К.:НУХТ,2011.(7939)