ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

 

                                ПРАКТИКУМ

 

1. Радзієвська О.І. Дослідження операцій [Електронний ресурс] : практикум / О.І.Радзієвська, Н.Л.Кузьмінська, Ю.О.Васютинська. – К. : НУХТ, 2014. Реєстраційний номер електронного практикуму у НМВ 52.04 – 28.03.2014.

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

     1. Дослідження операцій. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форми навчання- К.:НУХТ,2007.(7062)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

          1 . Дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготоки 6.030601 «Менеджмент» - К.:НУХТ,2011.(7897)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

     1. Дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.050200 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2006- К.:НУХТ,2007.(6842)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Дослідження операцій. Методичні рекомендації до  практичних занять для студентів напряму підготоки 6.050601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання./ Уклад.:О.І.Радзієвська,  Ю.О.Васютинська, Н.Л.Кузьмінська. - К.:НУХТ,2013. - 59с. (8266)

 

 

ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Радзієвська О.І. Дослідження операцій [Електронний ресурс] : практикум / О.І.Радзієвська, Н.Л.Кузьмінська, Ю.О.Васютинська. – К. : НУХТ, 2014. Реєстраційний номер електронного практикуму у НМВ 52.04 – 28.03.2014.