МАТЕМАТИКА

 

НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

 

1. Юрик І.І. Елементарна математика [ Електронний ресурс ] : навчальний підручник /І.І. Юрик, С.В. Гузенко, Г.А. Циганкова – К. : НУХТ, 2017. Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 52.26 – 18.05.2017.

.

 

                             ПІДРУЧНИКИ

 

1. Легеза В.П., Мартиненко М.А.,Іванова Ю.І. Вища математика: підручник   для студ. вищих навч. закладів : у 2 ч. Ч.1. / Легеза В.П., Мартиненко М.А., Іванова Ю.І. – К.: Четверта хвиля, 2012.–368 с. ISBN 978-966-529-278-4

 

2. Легеза В.П. Вища математика. У 2 ч. Ч.2.: підручник   для студ. вищ.  навч. закладів / В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова. – К.:Четверта хвиля, 2014.–368 с. ISBN 966-8407-70-9

 

3. Мартиненко М.А.,Легеза В.П.,Іванова Ю.І. Математична фізика.

Підручник . – К.: ФОП Колісник К.І.,2009. – 480 с. ISBN 978-966-97034-3-9

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Мартиненко М.А. (Теор. поля, мат. фізика), Юрик І.І. (Функ.комп.змін., операц.числ.) Вища математика. Спеціальні розділи: Навч.посіб. – К.:Ін-т. математики НАНУ, 2015. – 539с.

 

2. Мартиненко М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення: Навчальний посібник / М.А.Мартиненко, І.І.Юрик / Вид.4-е,доповн. та перер. - К.:Видавничий Дім «Слово», 2014. – 296 с.

 

3. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.:Ігнатекс- Україна, 2013. – 648 с: іл.-(Вища школа).-Бібліогр.: с.632-633. ISBN 978-966-97049-3-1

 

4. Мартиненко М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення: Навчальний посібник / М.А.Мартиненко, І.І.Юрик / 3-тє вид.,доп. і переробл. - К.:Видавничий дім «Слово», 2013. – 296 с.

 

5. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак.

 / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: Ігнатекс- Україна., 2011. – 648 с: іл.-(Вища школа).-Бібліогр.: с.632-633. ISBN 978-966-97049-3-1

 

6. Легеза В.П. Вища математика : нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

/ В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 664 с.

ISBN 978-966-529-256-2

 

7. М.А.Мартиненко, І.І.Юрик М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення: Навчальний посібник . 2-е видання. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 296 с. ISBN 966-8407-70-9

 

8. Мартиненко М.А., Легеза В.П.. Інженерні задачі математичнї фізики:  Навч. Посіб. – К.: НУХТ, 2008. – 389 с. ISBN 978-966-612-077-2

 

9. Мартиненко М.А.,Юрик І.І. Аналітичні функції. Операційне числення.Різницеві рівняння. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Київ,НУХТ,2007. – 240 с.

 

10. Листопад В.В.  Готуємося до ЗНО Навчальний посібник, Київ, УОВЦ "ОРІОН",2016. – 18,5  др.арк.

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ  ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ

 

1. Юрик І.І. Елементарна математика [ Електронний ресурс ] : навчальний підручник /І.І. Юрик, С.В. Гузенко, Г.А. Циганкова – К. : НУХТ, 2017. Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 52.26 – 18.05.2017.

 

НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ

 

     1. Електронний посібник: Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 648 с. http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/dubovik-v-p-yurik-i-i-vishha-matematika-na

 

     

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

1. Вища математика: Збірник задач : навч. посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик, І.П.Вовкодав та ін.: За ред. В.П.Дубовика, І.І.Юрика. -  К.: Ігнатекс- Україна., 2011. – 480с.:іл. – (Вища освіта).

ISBN 978-966-97179-1-7

 

 

ЕЛЕКТРОННІИЙ ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

1. Електронний посібник: Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Збірник задач. Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005.- http://www.zcollage.com.ua/index.php/elektronni-pidruchnyky/viewdownload/65/48

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1. Вища математика. Теорія поля.Конспект лекцій та матеріали до практичних  занять для студентів механічних та енергетичних спеціальностей денної та заочної форми навчання -К.:НУХТ,2003.(6288).

 

      2. Вища математика. Конспект лекцій для студентів механічного та енергетичного факультетів денної та заочної форми навчаня,1семестр. - К.:НУХТ,2007 (7061)

     3. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кілької змінних.Конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навчання- К.:НУХТ,2011.(7939)

 

ЕЛЕКТРОННІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1. Медведєв М.Г. Вища математика. Теорія ймовірностей. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка»  денної та зоачної форм навчання./ М.Г.Медведев, В.М.Романенко –К.: НУХТ, 2015.-98 с.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

    1. Вища математика. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальностей напрямів 0902 «Інженерна механіка» 0905 «Енергетика», 0906 «Електротехніка» та 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-нітегровані системи» денної форми навчання.Розділи: «Теорія поля,Математична фізика» - К.:НУХТ,2003.(6296)

 

    2. Вища математика. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»,6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання- К.:НУХТ,2011.(7900)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

      1. Вища математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.090500 «Теплоенергетика», «Холодильні машини і установки» напряму 0905 «Енергетика» та 6.090600 «Електротехнічні системи споживання» напряму 0906 «Електротехніка» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2004.(6515)

 

      2. Вища математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.090200 «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Машини і технологія пакування», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості» напряму 0902 Інженерна мехніка» та 6.092500 «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Автоматизоване управління компютерно-інтегрованими технологічними комплексами» напряму 0925 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» і 6.080400 «Інформаційні управляючі системи та технології» напряму 0804 «Компютерні науки» заочної форми навчання. - К.:НУХТ,2005 (6622)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кілької змінних. Конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навчання- К.:НУХТ,2011.(7939)