МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

 

                             ПІДРУЧНИКИ

 

1. Мартиненко М.А. Математичне   програмування: Підручник/ М.А.Мартиненко, О.М.Нещадим, В.М.Сафонов. – К.: Четверта хвиля, 2009. –

308 с. ISBN 978-966-529-212-8

 

2. Мартиненко М.А.,Нещадим О.М., Сафонов В.М. Математичне   програмування: Підручник. – К.: НУХТ, 2010. – 311 с.: іл.

ISBN 978-966-612-096-3

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Математичне   програмування: Навч. посібник/ М.А.Мартиненко, О.М.Нещадим, В.М.Сафонов. – К.: Четверта хвиля, 2002. – 220 с.: іл.

ISBN 966-529-073-8

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

  1. Листопад В.В. Математичне програмування із комп'ютерною підтримкою. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.В. Листопад, О. В. Островська. - К.: НУХТ, 2016. - 160с.  Реєстраційний номер електронного посібника у НМУ 52.24 – 25.03.2016.

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

      1. Математичне програмування. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання - К.:НУХТ,2007.(6901).

 

ЕЛЕКТРОННІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

  1. Островська О.В. Математичне програмування. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. та заоч. форми навч. / О. В. Островська. - К.: НУХТ, 2015. - 347 с. (256 слайдів) Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.09 – 25.03.2015. Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=145

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

      1. Математика програмування. Методичні вказівки до виконання типових розрахунків розрахунків для студентів спеціальностей 6.050100 «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг» напряму підготовки 0501 «Економіка підприємництва» та 6.050200 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішноекономічної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної форми навчання- К.:НУХТ,2005.(6577)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ

 

1. Математичне програмування . Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,  6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» ден. форм. навч./ уклад.: Т.В.Зінченко, Н.Л.Кузьмінська, О.В.Островська, О.І.Радзієвська - К.:НУХТ,2015.-53с.(8424)

 

     2.Математичне програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів економічної спеціальності денної форми навчання - К.:НУХТ,2011.(7649)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

     1. Математика для економістів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання- К.:НУХТ,2003.(6265)

 

      2. Математика для економістів.Розділ «Математичне програмування». Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів за напрямами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво»,0306 «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2012.-43с.(8093)