ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК

 

1. Богатирчук А.С. Дискретна математика [Електронний ресурс] : електронний підручник для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності  122  «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми навчання/ А.С.Богатирчук, О.К. Мазур, Г.А. Циганкова – К.: НУХТ, 2017. -95 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМУ 52.32-12.06.2017.

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

             1. Дискретна математика. Конспект лекцій з дисципліни «Елементи теорії  графів» для  студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.-К.:НУХТ,2002 (5973).

 

      2. Основи дискретної математики. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.080400 «Інформаційні управляючі системи та технології» - К.:НУХТ,2007.(6979)

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

1. Богатирчук А.С., Гузенко С.В. Дискретна математика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності  122  «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми навчання/ А.С.Богатирчук, С.В.Гузенко. – К.: НУХТ, 2016. -95 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМУ 52.16-06.04.2016.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

        1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання розрахунків для студентів спеціальності 6.080400 «Інформаційні управляючі системи та технології» напряму 0804 «Комп.терні науки» денної форми навчання- К.:НУХТ,2005.(6542)

 

ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

1. Дискретна математика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання розрахункових робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання/уклад. А.С.Богатирчук, О.К.Мазур, С.В.Гузенко. – К.: НУХТ, 2014. -59 с. Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 52.05-22.02.2014

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

     1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.080400 «Інформаційні управляючі ситсеми та технології» напряму підготовки 0804 «Компютерні науки» заочної форми навчання.(6759)

 

ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Дискретна математика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навч./уклад.  А.С.Богатирчук, О.К.Мазур, С.В.Гузенко. – К.: НУХТ, 2015. -59 с. Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 52.07-10.03.2015.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

     1.Основи дискретної математики. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямом підготоки 6.050101 «Компютерні науки» денної форми навчання- К.:НУХТ,2011.(7959)