ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

 

                             ПІДРУЧНИКИ

 

1. Мартиненко М.А. Теорія ймовірностей і математична статистика:      Підручник. Ч.ІІ./ М.А.Мартиненко, О.М.Нещадим, В.М.Сафонов - К.:ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 278 с. ISBN 978-617-7144-13-6

 

2. Мартиненко М.А., Нещадим О.М., Сафонов В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник. Ч.І./ - К.:ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 288с. ISBN 978-966-2719-20-8

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Мартиненко М.А.,Нещадим О.М., Радзієвська О.І.,Сафонов В.М. Математична статистика: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: ЦП«КОМПРИНТ»,2011. – 216 с. ISBN 978-966-97188-7-7

 

2. Мартиненко М.А.,Нещадим О.М., Радзієвська О.І.,Сафонов В.М. Математична статистика: Навчальний посібник. –К.: Четверта хвиля, 2005. – 208 с. ISBN 966-529-117-3

 

3. Теорія ймовірностей. Конспект лекцій і практичних занять: Навч. Посібник / М.А.Мартиненко, Р.К.Клименко, І.В.Лебедєва. – К.: Видавництво Українського державного університету харчових технологій., 1999 – 244 с.: іл.

ISBN 5-7763-2383-5.

 4. Спеціальні розділи математики для економістів: Навчальний посібник.  / О.І. Радзієвська, Н.Л. Кузьмінська, Ю.О. Васютинська. – К.: НУХТ, 2016. – 283 с. УДК 519.21/519.22.

 

НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

 

1. Медведєв М.Г. Абетка з теорії ймовірностей [ Електронний ресурс ] : навчальний посібник / М.Г.Медведєв, В.М.Романенко. – К. : НУХТ, 2013. Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 52.03 – 17.12.2013.

2. Мартиненко М.А. Теорія ймовірностей [ Електронний ресурс ] : навчальний підручник / М.А. Мартиненко, В.М. Сафонов, О.М. Нещадим – К. : НУХТ, 2017. Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 52.51 – 07.06.2017.

3. Мулява О.М. Теорія ймовірностей та математична статистика [ Електронний ресурс ] : практикум / О.М. Мулява – К. : НУХТ, 2017. Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 52.27 – 25.05.2017.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1.  Теорія ймовірностей і математична статистика.Конспект лекцій для студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання- К.:НУХТ,2007.(6977)

 

2. Елементи теорії ймовірності. Конспект лекцій для студентів ф-ту АКС та енергетичного факультетуту- К.:НУХТ,2007.(7063)

 

ЕЛЕКТРОННІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1.  Юрик І.І. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та зоачної форм навч./ І.І.Юрик, С.В.Гузенко. – К. : НУХТ, 2015.-151 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.08 – 23.03.2015.  Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=145

 

2.  Богатирчук А.С. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика. Теорія ймовірності. Випадкові процеси [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та зоачної форм навч./ А.С. Богатирчук, Т.В.Зінченко. – К. : НУХТ, 2016.-117 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.08 – 23.03.2015.  Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=145

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

     1. Теорія ймовірностей і математична статистика. Методичні вказівки до виконання типових розрахунків для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. - К.:НУХТ,2003 (6137)

 

     2. Теорія ймовірності і математична статистика . Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузей знань  0305 «Економіка та підприємництво»,0306 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання/ уклад.: Т.В.Зінченко, О.К.Мазур та ін.- К.:НУХТ,2014.-76с.(8388)

 

3. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика:  Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Компютерні науки» денної форми навчання/ уклад.: М.Г.Медведєв, А.М.Ткачук, С.В.Гузенко, В.П.Шоха - К.:НУХТ,2014.-131с.(8401)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

            1. Математика для економістів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання- К.:НУХТ,2003.(6265)

 

     2. Математика для економістів. Розділ «Теорія ймовірностей та математична статистика». Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів за напрямом галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2012.(8023)

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1.     Теорія ймовірностей. Конспект лекцій і практичних занять: Навч. Посібник / М.А.Мартиненко, Р.К.Клименко, І.В.Лебедєва. – К.: Видавництво Українського державного університету харчових технологій., 1999 – 244 с.

 

2. Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та математична статистика.  Практикум  для студентів напряму 6.050101 «Компютерні науки» денної форми навчання. / Укл.: М.Г.Медведєв, А.М.Ткачук, О.К.Мазур, С.В.Гузенко, А.М.Чубенко.- К.:НУХТ,2013-139с.(8267)