МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

                             ПІДРУЧНИКИ

 

1. Мартиненко М.А. Теорія ймовірностей і математична статистика:      Підручник. Ч.ІІ./ М.А.Мартиненко, О.М.Нещадим, В.М.Сафонов - К.:ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 278 с. ISBN 978-617-7144-13-6

 

2. Мартиненко М.А., Нещадим О.М., Сафонов В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник. Ч.І./ - К.:ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 288с. ISBN 978-966-2719-20-8

 

3. Медведєв, М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика :  підруч. / М.Г. Медведєв, І.О. Пащенко – К.: «Ліра-К», 2008. – 536 с.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Мартиненко М.А.,Нещадим О.М., Радзієвська О.І.,Сафонов В.М. Математична статистика: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: ЦП«КОМПРИНТ»,2011. – 216 с. ISBN 978-966-97188-7-7

 

2. Мартиненко М.А.,Нещадим О.М., Радзієвська О.І.,Сафонов В.М. Математична статистика: Навчальний посібник. –К.: Четверта хвиля, 2005. – 208 с. ISBN 966-529-117-3

 

3. Теорія ймовірностей. Конспект лекцій і практичних занять: Навч. Посібник / М.А.Мартиненко, Р.К.Клименко, І.В.Лебедєва. – К.: Видавництво Українського державного університету харчових технологій., 1999 – 244 с.: іл.

ISBN 5-7763-2383-5.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ

 

1. Медведєв М.Г. Абетка з теорії ймовірностей [ Електронний ресурс ] : навчальний посібник / М.Г.Медведєв, В.М.Романенко. – К. : НУХТ, 2013. Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 52.03 – 17.12.2013.

 

 

ЕЛЕКТРОННІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1.  Медвєдєв М.Г. Математико-статистичні методи досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології в ресторанному господарстві», «Технології харчування»,, 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа», 242 «Туризм» спеціалізації «Туризмознавство» денної та зоачної форм навч./ М.Г. Медвєдєв, О.М.Мулява – К. : НУХТ, 2016.-202 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.1505.04.2016