ВИЩА МАТЕМАТИКА

 

                             ПІДРУЧНИКИ

 

1. Легеза В.П., Мартиненко М.А.,Іванова Ю.І. Вища математика: підручник   для студ. вищих навч. закладів : у 2 ч. Ч.1. / Легеза В.П., Мартиненко М.А., Іванова Ю.І. – К.: Четверта хвиля, 2012.–368 с. ISBN 978-966-529-278-4

 

2. Легеза В.П. Вища математика. У 2 ч. Ч.2.: підручник   для студ. вищ.  навч. закладів / В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова. – К.:Четверта хвиля, 2014.–368 с. ISBN 966-8407-70-9

 

3. Мартиненко М.А.,Легеза В.П.,Іванова Ю.І. Математична фізика.

Підручник . – К.: ФОП Колісник К.І.,2009. – 480 с. ISBN 978-966-97034-3-9

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ

 

  1.        Вища математика (застосування MathCAD). [Електронний ресурс] : підручник / М.Г. Медведєв, В.М. Романенко, О.М.Мулява, С.В. Гузенко – К. : НУХТ, 2016.-219 с. Реєстраційний номер електронного підручника у НМУ 52.20 – 25.06.2016.

2.        Вища математика для економістів. [Електронний ресурс] : навчальний підручник / Т.В. Зінченко, О.І. Островська, В.М. Сафонов – К. : НУХТ, 2017.. Реєстраційний номер електронного підручника у НМУ 52.30 – 07.06.2017.

3.        Вища математика . [Електронний ресурс] : навчальний підручник для студентів освітнього ступеня "бакалавр"  технологічних спец. з.ф.н./  О.М.Мулява, В.П. Шоха – К. : НУХТ, 2017.Реєстраційний номер електронного підручника у НМУ 52.28 – 26.05.2017.

4.        Вища математика для технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навчальний підручник / М.А. Мартиненко, О.П. Зінькевич, В.В.Листопад, О.А. Ніколаєва – К. : НУХТ, 2017. Реєстраційний номер електронного підручника у НМУ 52.20 – 25.06.2017.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

1. Мартиненко М.А. (Теор. поля, мат. фізика), Юрик І.І. (Функ.комп.змін., операц.числ.) Вища математика. Спеціальні розділи: Навч.посіб. – К.:Ін-т. математики НАНУ, 2015. – 539с.

 

2. Мартиненко М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення: Навчальний посібник / М.А.Мартиненко, І.І.Юрик / Вид.4-е,доповн. та перер. - К.:Видавничий Дім «Слово», 2014. – 296 с.

 

3. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.:Ігнатекс- Україна, 2013. – 648 с: іл.-(Вища школа).-Бібліогр.: с.632-633. ISBN 978-966-97049-3-1

 

4. Мартиненко М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення: Навчальний посібник / М.А.Мартиненко, І.І.Юрик / 3-тє вид.,доп. і переробл. - К.:Видавничий дім «Слово», 2013. – 296 с.

 

5. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак.

 / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: Ігнатекс- Україна., 2011. – 648 с: іл.-(Вища школа).-Бібліогр.: с.632-633. ISBN 978-966-97049-3-1

 

6. Легеза В.П. Вища математика : нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

/ В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 664 с.

ISBN 978-966-529-256-2

 

7. М.А.Мартиненко, І.І.Юрик М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення: Навчальний посібник . 2-е видання. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 296 с. ISBN 966-8407-70-9

 

8. Мартиненко М.А., Легеза В.П.. Інженерні задачі математичнї фізики:  Навч. Посіб. – К.: НУХТ, 2008. – 389 с. ISBN 978-966-612-077-2

 

9. Мартиненко М.А.,Юрик І.І. Аналітичні функції. Операційне числення.Різницеві рівняння. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Київ,НУХТ,2007. – 240 с.

 

 

10. М.А.Мартиненко, І.І.Юрик М.А.Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Навчальний посібник . – К.:Видавничий Дім «Слово», 2007. – 296 с. ISBN 966-8407-70-9

 

11. Спеціальні розділи математики для економістів. Навчальний посібник / О.І. Радзієвська, Н.Л. Кузьмінська, Ю.О. Васютинська. – К.:НУХТ, 2016 – 283 с.  УДК 519.21/ 519.22

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ

 

     1. Електронний посібник: Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 648 с. http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/dubovik-v-p-yurik-i-i-vishha-matematika-na

     

        2.        Мартиненко М.А. Вища математика. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов – К. : НУХТ, 2016.-230 с. Реєстраційний номер електронного посібника у НМУ 52.22 – 25.06.2016.

      

       3.        Зінькевич О.П. Вища математика. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.П. Зінькевич,  В.М. Сафонов, О.М. Нещадим– К. : НУХТ, 2016.-193 с. Реєстраційний номер електронного посібника у НМУ 52.23 – 25.06.2016.

 

 

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

    1. Вища математика: Збірник задач : навч. посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик, І.П.Вовкодав та ін.: За ред. В.П.Дубовика, І.І.Юрика. -  К.: Ігнатекс- Україна., 2011. – 480с.:іл. – (Вища освіта).

ISBN 978-966-97179-1-7

 

 

ЕЛЕКТРОННІИЙ ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

    1. Електронний посібник: Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Збірник задач. Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005.- http://www.zcollage.com.ua/index.php/elektronni-pidruchnyky/viewdownload/65/48

     

     2.        Медведєв М.Г. Вища математика. [Електронний ресурс] : практикум / М.Г. Медведєв, О.М. Мулява – К. : НУХТ, 2016.-364 с. Реєстраційний номер електронного практикума у НМУ 52.21 – 25.06.2016.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

1. Вища математика. Теорія поля.Конспект лекцій та матеріали до практичних  занять для студентів механічних та енергетичних спеціальностей денної та заочної форми навчання -К.:НУХТ,2003.(6288).

 

       2. Вища математика. Конспект лекцій для студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання - К.:НУХТ,2007.(6894).

 

      3. Вища математика. Конспект лекцій для студентів енергетичного,механічного факультетів та факультету АКС денної та заочної форми навчання , 2 семестр. - К.:НУХТ,2007 (6976)

 

      4. Вища математика. Конспект лекцій для студентів енергетичного,механічного факультетів та факультету АКС денної та заочної форм навчання, 3 семестр. - К.:НУХТ,2007 (6978)

 

      5. Вища математика. Конспект лекцій для студентів механічного та енергетичного факультетів денної та заочної форми навчаня,1семестр. - К.:НУХТ,2007 (7061)

    

     6. Вища математика. Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технологія та інженерія», 6.051401 «Біотехнологія»,6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,6.040101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання- К.:НУХТ,2010 (7650).

 

     7. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кілької змінних.Конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навчання- К.:НУХТ,2011.(7939)

 

ЕЛЕКТРОННІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

  1.       Мулява О.М. Вища математика. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051401 «Біотехнологія»,  6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та зоач. форми навч./ О.М.Мулява – К. : НУХТ, 2015.-266 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.06 – 25.02.2015. Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=145

 

     2.  Бородін В.О. Вища математика. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування»  денної та зоачної форм навчання./ В.О.Бородін –К.: НУХТ, 2015.-242 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМВ 52.10 – 01.04.2015. Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=145

 

  3. Медведєв М.Г. Вища математика. Теорія ймовірностей. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка»  денної та зоачної форм навчання./ М.Г.Медведев, В.М.Романенко –К.: НУХТ, 2015.-98 с.

      

      4. Юрик І.І., Гузенко С.В. Вища математика. Модуль І-ІІ [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальностей 121 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології’   денної та зоачної форм навчання./ І.І. Юрик, С.В. Гузенко –К.: НУХТ, 2016.-197 с. Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМУ 52.17 – 13.04.2016.

     5. O.I. Radzievska, N.L. Kuzminska Higher mathematics: Lecture notes for the students of bachelor's level specialties 075 "Marketing", 072 "Finance, banking and insurance", 071 "Accounting and Auditing", 051 "Economics", 073 "Managment" full-time anf part-time mode of study.
Реєстраційний номер електронного конспекту лекцій у НМУ 52.35 – 02.10.2017.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

   1. Вища математика. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів першого курсу технологічних спец.(2сем.) денної форми навчання- К.:НУХТ,2003.(6284)

 

    2. Вища математика. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальностей напрямів 0902 «Інженерна механіка» 0905 «Енергетика»,0906 «Електротехніка» та 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-нітегровані системи» денної форми навчання.Розділи: «Теорія поля,Математична фізика» - К.:НУХТ,2003.(6296)

 

    3. Вища математика. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання- К.:НУХТ,2007.(7268)

 

    4. Вища математика. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання- К.:НУХТ,2011.(7900)

 

    5. Математика для економістів. Розділ «Вища математика». Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів за напрямами галузей 0305 «Економіка та підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2012.(8022)

 

    6. Вища математика. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів  напрямів підготовки 6.050202 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»,  6.050101 «Компютерні науки»  денної форми навчання./ Уклад.:С.В.Гузенко,Чубенко А.М.,Юрик І.І.,- К.:НУХТ,2013-143с.(8207)

 

     7. Вища математика. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів  напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія » ,6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.051301 «Хімічна технологія »,  6.051401 «Біотехнологія»  денної форми навчання/       Укл.: О.П.Зінькевич, В.М.Сафонов, О.В.Островська, С.І.Резніков, В.М.Романенко, К.М.Сологуб, В.П.Шоха, Г.А.Циганкова - К.:НУХТ,2013-91с.(8330)

 

8. Вища математика. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування» денної форми навчання/ уклад. Бородін В.О., Романанко В.М., Гузенко С.В., Палагута А.М., Шоха В.П. - К.:НУХТ,2015.-159с.(8437)

 

9. Вища математика. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування"   денної форми навчання/ уклад. Юрик І.І., Бородін В.О., Островська О.В., Сафонов В.М., Кузьмінська Н.Л., Циганкова Г.А., Шоха В.П. - К.:НУХТ,2016.-84с.(8499)

 

ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

        1. Вища математика. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. Реєстраційний номер електронних методичних вказівок у НМУ 52.01-07.06.2010

                                               

  2. Вища математика.  Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.051701 « Харчові технології та інженерія» (професійного спрямування «Технології харчування») денної форми навчання. /Укл.:О.П.Зінькевич, В.М.Сафонов, О.В.Островська, С.І.Резніков, К.М.Сологуб, В.П.Шоха, Г.А.Циганкова – К.: НУХТ, 2013. – 69 с. Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 52.02-13.05.2013.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ

 

     1. Вища математика. Лабораторний практикум для студентів  напряму підготовки 6.050101 «Компютерні науки»  денної форми навчання./ Уклад.: Ю.О.Васютинська , С.В.Гузенко, Н.Л.Кузьмінська, А.М.Палагута, А.М.Ткачук.-   К.:НУХТ,2013-179с.(8268)

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

      1. Вища математика .Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання- К.:НУХТ,2003.(5401)

 

      2. Вища математика .Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів спец.6.050100 «Облік і аудит»,6.050100 «Економіка підприємства»,6.050200 «Менеджмент у виробничій сфері»,6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,6.050100 «Маркетинг у виробничій сфері» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2010.(6263)

 

      3. Вища математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.090500 «Теплоенергетика», «Холодильні машини і установки» напряму 0905 «Енергетика» та 6.090600 «Електротехнічні системи споживання» напряму 0906 «Електротехніка» заочної форми навчання- К.:НУХТ,2004.(6515)

 

      4. Вища математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.090200 «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Машини і технологія пакування», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості» напряму 0902 Інженерна мехніка» та 6.092500 «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Автоматизоване управління компютерно-інтегрованими технологічними комплексами» напряму 0925 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» і 6.080400 «Інформаційні управляючі системи та технології» напряму 0804 «Компютерні науки» заочної форми навчання. - К.:НУХТ,2005 (6622)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кілької змінних. Конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навчання- К.:НУХТ,2011.(7939)