21 червня 2018

​21-22 червня 2018 року в університеті відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», організована колективом кафедри вищої математики імені професора Можара В.І. нашого університету спільно з колегами з Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Відкрила конференцію проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор Лариса Арсеньєва. У своєму виступі вона наголосила на важливості математики у формуванні майбутніх спеціалістів, зупинилася на проблемах вивчення математики в вищій школі.

До дискусії, з питань порушених у виступі проректора, долучилися завідувач кафедри математичної фізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, професор Валерій Самойленко, провідний науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України, професор Володимир Кошманенко та інші.

Учасників зібрання тепло привітав й побажав плідної роботи в.о. декана факультету автоматизації і комп’ютерних систем НУХТ Андрій Форсюк. Він акцентував увагу науковців на затребуваності у роботодавців ІТ-сфери фахівців, що досконало знають вищу математику, а відтак, питання її викладання – надзвичайно актуальні й важливі у підготовці конкурентоспроможних фахівців.

Наснаги й творчих здобутків побажав колегам і завідувач кафедри вищої математики імені професора Можара В.І., професор Іван Юрик.

Науковці працювали у секціях. «Математичні методи в інженерних задачах» і «Методичні проблеми математичної освіти». Учасники конференції дискутували з приводу пошуку шляхів і методів інтенсифікації навчального процесу й впливу новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. Наукові доповіді були представлені з багатьох навчальних закладів України та зарубіжних держав.